Facebook

Sözlük

condition

verb

Türkçe'si şartlandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
In many-celled animals, hormones regulate growth, keep muscles in condition and perform many similar tasks.
Çok hücreli hayvanlarda hormonlar büyümeyi düzenler, kasları formda tutar ve benzeri daha birçok görevi yerine getirir.

noun

Türkçe'si durum, koşul; hastalık
Tür noun
Örnek Cümle
The condition of children in north side of the city was deplorable;for this reason, necessary steps were taken immediately to tackle the issue.
Şehrin kuzey tarafındaki çocukların durumu içler acısı, bu yüzden sorunu ele almak için hemen gerekli adımlar atıldı.