Facebook

Sözlük

conformational

adjective

Türkçe'si uyuşumsal
Tür adjective