Facebook

Sözlük

conformity

noun

Türkçe'si benzerlik,uygunluk
Tür noun
Örnek Cümle
Following 'the Treaty of Union', which was signed between England and Scotland and went into effect as of 1 May 1707, all of the Scottish trade laws were brought into conformity with those of England.
İngiltere ile İskoçya arasında imzalanan ve 1 Mayıs 1707’den itibaren yürürlüğe giren' Birlik Andlaşması'nı müteakip, İskoç ticaret yasalarının tümü İngiltere’nin ticaret yasalarına uygun hale getirildi.