Facebook

Sözlük

congestive

adjective

Türkçe'si konjestif
Tür adjective