Facebook

Sözlük

connectivity

noun

Türkçe'si bağlanırlık
Tür noun
Örnek Cümle
Globalization means increasing the interdependence and connectivity on a global level with respect to the social, cultural, technological and economic levels.
Küreselleşme, sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik seviyelerle ilgili olarak küresel bir seviyede karşılıklı bağımlılık ve bağlanırlığı artırma anlamına gelir.