Facebook

Sözlük

consequence

noun

Türkçe'si sonuç
Tür noun
Örnek Cümle
As a consequence of the decline of the guild system, peasants had to earn their livelihood in the new industrial centers as landless laborers.
Lonca sisteminin çöküşünün sonucu olarak köylüler, topraksız işçiler olarak yeni sanayi merkezlerinde geçinmek zorunda kaldılar.