Facebook

Sözlük

consist

verb

Türkçe'si -den oluşmak
Tür verb
Örnek Cümle
Inorganic acids consist only of hydrogen and an acid radial.
İnorganik asitler yalnızca hidrojen ve asit kökünden oluşur.