Facebook

Sözlük

constant

adjective

Türkçe'si sabit
Tür adjective
Örnek Cümle
The function of a thermostat is to maintain a constant temperature over a period of time.
Termostatın fonksiyonu ısıyı bir süre sabit tutmaktır.