Facebook

Sözlük

construction

noun

Türkçe'si yapım, inşa etme
Tür noun
Örnek Cümle
The credit problem should have been settled before work began on the construction of the thirdbridge.
Üçüncü köprünün yapımıyla ilgili çalışmalar başlamadan önce kredi sorunu halledilmiş olmalıydı.