Facebook

Sözlük

contact

verb

Türkçe'si temas kurmak
Tür verb
Örnek Cümle
At a certain temperature the strip bends sufficiently to break the contact, thereby switching off the burne.
Belli bir derecede, çubuk teması kesmeye yetecek ölçüde bükülür, böylece yakıcıyı söndürür.

noun

Türkçe'si temas,ilişki
Tür noun
Örnek Cümle
Global warming appears as a chain of processes that stimulate one another by getting into cause and effect contact with global crisis.
Küresel ısınma, küresel krizle temas içinde olan sebep-sonuçla ilgilenerek bir diğerini tetikleyen bir süreçler zinciri olarak ortaya çıkar.