Facebook

Sözlük

contact

verb

Türkçe'si temas kurmak
Tür verb
Örnek Cümle
When people migrate, they find it almost impossible to avoid close contact with members of the host culture and with other immigrant cultural groups.
İnsanlar göç ettiklerinde ev sahibi kültür ve diğer göç eden kültür gruplarıyla yakın ilişkiden kaçınmanın neredeyse imkansız olduğunu anlarlar.

noun

Türkçe'si temas,ilişki
Tür noun
Örnek Cümle
Global warming appears as a chain of processes that stimulate one another by getting into cause and effect contact with global crisis.
Küresel ısınma, küresel krizle temas içinde olan sebep-sonuçla ilgilenerek bir diğerini tetikleyen bir süreçler zinciri olarak ortaya çıkar.