Facebook

Sözlük

continuous

adjective

Türkçe'si devamlı,sürekli
Tür adjective
Örnek Cümle
To fight the effects of global warming, the researchers have established new methods of production with continuous revision of models.
Araştırmacılar küresel ısınmanın etkileri ile mücadele etmek için sürekli revizyon modelleriyle yeni üretim metotları belirlediler.