Facebook

Sözlük

continuously

adverb

Türkçe'si aralıksız,durmaksızın
Tür adverb
Örnek Cümle
English land law, which has evolved continuously since the Middle Ages, is still complicated and difficult despite the changes introduced during the past century.
Orta çağdan beri sürekli ilerlemiş olan ingiliz toprak hukuku, geçen yüzyılda getirilen değişikliklere rağmen hala karmaşık ve zordur.