Facebook

Sözlük

contrast

verb

Türkçe'si kıyaslamak
Tür verb
Örnek Cümle
In contrast to the majority of American astronauts,Valentina Tereshkova, the first woman cosmonaut who went to space, was a textile factory worker when she entered the Soviet space programme.
Amerikalı astronotların çoğunluğunun tersine, uzaya giden ilk kadın kozmonot Valentina Tereskhkova, Sovyet uzay programına girdiğinde bir tekstil fabrikası işçisiydi

noun

Türkçe'si zıtlık, kıyaslama
Tür noun
Örnek Cümle
The new reforms in Turkey will not make any improvement, in contrast it may cause democracy to go worse.
Türkiye'deki yeni reformlar hiç gelişme sağlamayacak, aksine demokrasinin kötüleşmesine sebep olabilir.