Facebook

Sözlük

control

verb

Türkçe'si kontrol etmek,denetlemek
Tür verb
Örnek Cümle
It is a well known fact that addiction is a psychological issue that affects the control over personal activities and social behaviour.
Bağımlılığın, kişisel faaliyetler ve sosyal davranışlar üzerindeki kontrolünü etkileyen psikolojik bir sorun olduğu bilinen bir gerçektir.

noun

Türkçe'si kontrol,teftiş
Tür noun
Örnek Cümle
Exercise helps control your weight, improves your mood, increases your energy and promotes better sleep.
Egzersiz kilonuzu kontrol etmenize yardım eder, ruh halinizi iyileştirir, enerjinizi arttırır ve daha iyi uykuyu teşvik eder.