Facebook

Sözlük

convert

verb

Türkçe'si dönüştürmek
Tür verb
Örnek Cümle
Plants grow as a result of photosynthesis - the mechanism whereby they convert carbon dioxide from the atmosphere into food.
Bitkiler, atmosferden karbondioksiti gıdaya çevirdikleri mekanizma olan fotosentez sonucu olarak büyürler.