Facebook

Sözlük

correct

adjective

Türkçe'si doğru
Tür adjective
Örnek Cümle
Neither book gives the correct answer.
Kitapların hiçbiri doğru cevabı vermemekte.

verb

Türkçe'si düzeltmek,doğrulamak
Tür verb
Örnek Cümle
One cannot correct all the wrongs in the world.
Kimse dünyadaki bütün hataları düzeltemez.