Facebook

Sözlük

correct

adjective

Türkçe'si doğru
Tür adjective
Örnek Cümle
Alcohol was used for centuries as an anaesthetic, but it was difficult to determine the correct dosage because doctors could never be sure how much would be fatal.
Alkol yüzyıllar boyunca anestetik olarak kullanılmıştır, ancak doğru dozu belirlemek zordu çünkü doktorlar ne kadarının öldürücü olacağından asla emin olamıyorlardı.

verb

Türkçe'si düzeltmek,doğrulamak
Tür verb
Örnek Cümle
Neither book gives the correct answer.
Kitapların hiçbiri doğru cevabı vermemekte.