Facebook

Sözlük

cost

verb

Türkçe'si mal olmak, tutmak
Tür verb
Örnek Cümle
In Europe in the mid-1970s the increasing cost of oil imports had an adverse effect on the balance of payments and on industrial relations.
1970’lerin ortalarında Avrupa’da petrol ithalatının giderek artan maliyeti, ödemeler dengesi ve sanayi ilişkileri üzerinde olumsuz etki yapmıştır.

noun

Türkçe'si maliyet,ücret
Tür noun
Örnek Cümle
It is estimated that the factory will cost 9 billion liras.
Fabrikanın 9 milyar liraya mal olacağı tahmin ediliyor.