Facebook

Sözlük

cost

verb

Türkçe'si mal olmak, tutmak
Tür verb
Örnek Cümle
In Europe in the mid-1970s the increasing cost of oil imports had an adverse effect on the balance of payments and on industrial relations.
1970’lerin ortalarında Avrupa’da petrol ithalatının giderek artan maliyeti, ödemeler dengesi ve sanayi ilişkileri üzerinde olumsuz etki yapmıştır.

noun

Türkçe'si maliyet,ücret
Tür noun
Örnek Cümle
The Channel Tunnel, connecting Britain and France under the English Channel, cost 6 billion dollars more than estimated.
Britanya ile Fransa’yı Manş Denizi’nin altından birbirine bağlayan Channel Tunnel, tahmin edilenden 6 milyar dolar daha fazlaya, mal olmuştur.