Facebook

Sözlük

count

verb

Türkçe'si saymak; hesaba katmak
Tür verb
Örnek Cümle
The permanence of the natural numbers is due to the fact that they are the counting numbers; and man, from the earliest times, found it convenient to count objects.
Doğal sayıların kalıcılığı sayma sayılan olmalarından ileri gelir; insanoğlu en eski zamanlardan beri nesneleri saymayı uygun bulmuştur.

noun

Türkçe'si sayma, hesap, kont
Tür noun
Örnek Cümle
The permanence of the natural numbers is due to the fact that they are the counting numbers; and man, from the earliest times, found it convenient to count objects.
Doğal sayıların kalıcılığı sayma sayılan olmalarından ileri gelir; insanoğlu en eski zamanlardan beri nesneleri saymayı uygun bulmuştur.