Facebook

Sözlük

country

noun

Türkçe'si ülke; kır, taşra
Tür noun
Örnek Cümle
Sooner or later a time comes when a rapid increase in the population of a country exceeds the usual supply of food.
Eninde sonunda bir zaman gelir ki bir ülkenin nüfusundaki hızlı artış normal gıda arzını geçer.