Facebook

Sözlük

country

noun

Türkçe'si ülke; kır, taşra
Tür noun
Örnek Cümle
But these rods still varied from country to country.
Ancak bu çubuklar ülkeden ülkeye yine de değişiyordu.