Facebook

Sözlük

crisis

noun

Türkçe'si kriz,bunalım
Tür noun
Örnek Cümle
It is grossly unfair to blame in the recent economic crisis in Asia on investors, bankers and politicians.
Asya’daki son ekonomik krizde yatırımcıları, bankacıları ve siyasetçileri suçlamak fena halde adaletsizdir.