Facebook

Sözlük

critical

adjective

Türkçe'si kritik,hassas,önemli
Tür adjective
Örnek Cümle
The government hospitals do not give priority unless you have a major urgency or critical condition.
Devlet hastaneleri, önemli bir aciliyetiniz ya da ciddi bir durumunuz olmadıkça öncelik göstermez.