Facebook

Sözlük

criticism

noun

Türkçe'si eleştiri,tenkit
Tür noun
Örnek Cümle
When you need to criticise your child, your criticism will prove more effective if you choose the place and time suitably.
Çocuğunuzu eleştirmeniz gerektiğinde, yeri ve zamanı uygun seçerseniz eleştiriniz daha etkili olur.