Facebook

Sözlük

criticism

noun

Türkçe'si eleştiri,tenkit
Tür noun
Örnek Cümle
Realism is one of the vaguest concepts used in criticism but that does not stop it from being frequently used.
‘Gerçekçilik’, eleştiride kullanılan en belirsiz kavramlardan biridir; ancak bu, onun çok sık kullanılmasını engellemez.