Facebook

Sözlük

crucial

adjective

Türkçe'si hayati,önemli
Tür adjective
Örnek Cümle
The recruitment process is one of the most crucial and sensitive aspects in finding a job.
işe alma süreci, iş bulmada en önemli ve hassas yönlerinden birisidir.