Facebook

Sözlük

declining

adjective

Türkçe'si gerileyen,azalan
Tür adjective
Örnek Cümle
Since the 1980s, the nuclear industry in the world has been declining rapidly, and within the European Union, seven out of fifteen countries have phased out nuclear power.
1980'lerden bu yana, dünyadaki nükleer sanayi hızlı bir şekilde düşmektedir ve Avrupa Birliği içinde on beş ülkeden yedisi nükleer enerjiden aşama aşama vazgeçmiştir.