Facebook

Sözlük

deflationary

adjective

Türkçe'si deflasyona neden olan
Tür adjective