Facebook

Sözlük

destructive

adjective

Türkçe'si yıkıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
Tropical tornadoes may become more destructive in a warmer world.
Tropikal hortumlar, daha sıcak bir dünyada daha yıkıcı hale gelebilir.