Facebook

Sözlük

diabetes

noun

Türkçe'si şeker hastalığı
Tür noun
Örnek Cümle
The prevention and control of diabetes is another major benefit to exercise.
şeker hastalığının önlenmesi ve korunması egzersizin diğer önemli bir faydasıdır.