Facebook

Sözlük

disturbance

noun

Türkçe'si rahatsızlık
Tür noun
Örnek Cümle
The decision as regards the education brought about serious disturbance in all the country's main cities.
Eğitimle ilgili karar ülkenin tüm ana şehirlerinde ciddi karışıklığa sebep oldu.