Facebook

Sözlük

ditch

noun

Türkçe'si hendek
Tür noun
Örnek Cümle
The deep and wide ditch surrounding the castle was always kept filled with water for the purpose of defense.
Şatoyu çevreleyen derin ve geniş hendek, savunma amacıyla hep su dolu tutulurdu.