Facebook

Sözlük

driving

adjective

Türkçe'si itici
Tür adjective
Örnek Cümle
You ought to have been driving on the left.
Arabayı soldan kullanıyor olmalıydınız.

noun

Türkçe'si sürüş
Tür noun
Örnek Cümle
Accidents are inevitable results of driving too fast.
Kazalar çok hızlı sürmenin kaçınılmaz sonuçlarıdır.