Facebook

Sözlük

due

adjective

Türkçe'si süresi dolmuş
Tür adjective
Örnek Cümle
This conclusion could have been due to a misinterpretation of chance results.
Bu sonuç rastlantıya dayanan olguların yanlış yorumlanmasından ileri gelmiş olabilir.

noun

Türkçe'si son tarih,aidat
Tür noun
Örnek Cümle
Ocean resources are diminishing dangerously due to overfishing, pollution and global warming.
Okyanus kaynakları aşırı avcılık, kirlilik ve fiziksel aktiviteden dolayı tehlikeli bir şekilde azalıyor.

Alternatif öneriler:

due toin due course