Facebook

Sözlük

excessive

adjective

Türkçe'si aşırı
Tür adjective
Örnek Cümle
On the surface of Mars, the fourth nearest planet to the sun, one sees vast plains which have been subject to excessive rain over hundreds of millions of years.
Güneş'e en yakın dördüncü gezegen Mars'ın yüzeyinde, yüz milyonlarca yıl aşırı yağmura maruz kalmış geniş ovalar görülmektedir.

Alternatif öneriler:

excessin excess of