Facebook

Sözlük

feel

verb

Türkçe'si hissetmek, duymak; düşünmek
Tür verb
Örnek Cümle
Relationships are fundamental human interactions that exist on a daily basis, the results of which impact hugely upon how we feel about our lives and ourselves.
İlişkiler, günlük bazda var olan, sonuçlarının yaşamımız ve kendimizle ilgili nasıl hissettiğimiz üzerine büyük ölçüde etkisi olan temel insan etkileşimleridir.

Alternatif öneriler:

feel forfeel likefeel up to