Facebook

Sözlük

for the first time

adverb

Türkçe'si ilk kez
Tür adverb
Örnek Cümle
In the summer of 2006, clouds forming in the atmosphere of Mars were observed for the first time at an unexpected height between 80 and 100 km, where the temperature was -193°C.
2006 yazında Mars’ın atmosferinde oluşan bulutlar, ilk defa olarak beklenmeyen bir yükseklikte sıcaklığın -193°C olduğu 80-100 km arasında gözlemlendi.