Facebook

Sözlük

for the purpose of

prepositional phrase

Türkçe'si -mek amacıyla, -mek için
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Another result of automation should be to accelerate the accumulation of surplus capital, which could then be made available for the purpose of assisting the emerging countries to solve some of the problems of underdevelopment.
Otomasyonun bir başka sonucu da fazla (artık) kapital birikimini hızlandırmak olmalıdır. Bu, gelişmekte olan ülkelerin kimi az gelişmişlik sorunlarını çözmek için onlara yardım etmek amacıyla kullanılabilir.

Alternatif öneriler:

on purposepurpose