Facebook

Sözlük

force

verb

Türkçe'si zorlamak
Tür verb
Örnek Cümle
More than any other factor in human history, culture has made homo sapiens a unique force inthe history of life on Earth.
Kültür, insanlık tarihindeki başka herhangi bir etkenden daha fazla, homo sapiens‘i, yeryüzündeki yaşam tarihinde emsalsiz bir güç yapmıştır.

noun

Türkçe'si güç,zorlama,kuvvet
Tür noun