Facebook

Sözlük

fuel

verb

Türkçe'si desteklemek, güçlendirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Interest in fuel conservation in recent years has stimulated the development of modern wind machines for generating electricity.
Son yıllarda yakıt tasarrufuna olan ilgi, elektrik üretimi için modern rüzgar makinalarının geliştirilmesini teşvik etmiştir.

noun

Türkçe'si yakacak,yakıt
Tür noun
Örnek Cümle
Besides, it has forced industrialized countries to recognize the need to conserve energy and to turn away from oil as the dominant fuel of the future.
Ayrıca, sanayi ülkelerini, enerji tasarrufunun gereğini tanımaya ve petrolü geleceğin hakim yakıtı olarak görmemeye zorlamıştır.