Facebook

Sözlük

future

adjective

Türkçe'si gelecek, gelecekti
Tür adjective
Örnek Cümle
Sustainable development is development that meets the needs of the present without endangering the ability of future generations to meet their own needs.
Sürdürülebilir kalkınma, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama gücünü tehlikeye sokmadan karşılayan kalkınmadır.

noun

Türkçe'si gelecek
Tür noun
Örnek Cümle
While some people are rather pessimistic about the future of the world, others keep their hopes up.
Bazı insanlar dünyanın geleceği konusunda oldukça kötümserken, diğerleri umutlarını koruyorlar.