Facebook

Sözlük

get married

verb

Türkçe'si evlenmek
Tür verb
Örnek Cümle
My friend was going to get married in June but then waited until September.
Arkadaşım Haziranda evlenecekti, fakat sonra Eylül'e kadar bekledi.