Facebook

Sözlük

get rid of

phrasal verb

Türkçe'si kurtulmak, başından atmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
It is difficult to get rid of an addiction to alcohol, but it is possible to accomplish this with the help and support of others.
Alkol bağımlılığından kurtulmak zordur ancak diğerlerinin yardımı ve desteğiyle bunu başarmak mümkündür.