Facebook

Sözlük

grateful

adjective

Türkçe'si minnettar
Tür adjective
Örnek Cümle
I would be grateful if you'd let me know the result of the exam as soon as possible.
Sınavın sonucunu en kısa zamanda bana bildirirseniz size minnettar kalırım.