Facebook

Sözlük

half

adjective

Türkçe'si yarım,buçuk
Tür adjective
Örnek Cümle
The report makes it clear that in 1995 most European countries met almost half of their energy needs by means of natural gas.
Rapor, 1995’de çoğu Avrupa ülkesinin, enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yarısını doğal gaz vasıtasıyla karşıladığını açıkça ortaya koymaktadır.

quantifier

Türkçe'si yarısı, yarım
Tür quantifier
Örnek Cümle
Medieval maps show nearly half of the Netherlands under water, but since then large areas have been claimed from the sea.
Ortaçağ haritaları Hollanda‘nın neredeyse yarısını su altında gösterir, ama o zamandan beri denizden geniş alanlar kazanılmıştır.

verb

Türkçe'si yarıya inmek
Tür verb
Örnek Cümle
He ate half of a sandwich.
Yarım sandviç yedi.