Facebook

Sözlük

have to

modal

Türkçe'si -mek zorunda olmak
Tür modal
Örnek Cümle
The students have to study hard for long years to pass the college entrance examination.
Öğrenciler üniversite giriş sınavını geçmek için uzun yıllar sıkı çalışmak zorundadır.

Alternatif öneriler:

havehave on hand