Facebook

Sözlük

heat

verb

Türkçe'si ısıtmak
Tür verb
Örnek Cümle
It is generally accepted that the increase in the quantity of greenhouse gases is trapping more heat and increasing global temperatures.
Sera gazı miktarındaki artışın daha fazla ısı tutuyor olduğu ve küresel sıcaklıkları arttırdığı genel olarak kabul edilmektedir.

noun

Türkçe'si ısı,ateş
Tür noun
Örnek Cümle
Americans use a variety of energy sources, from natural gas to solar power, to heat their homes.
Amerikalılar, evlerini ısıtmak için doğal gazdan güneş enerjisine kadar çeşitli enerji kaynakları kullanmaktadırlar.