Facebook

Sözlük

heat

verb

Türkçe'si ısıtmak
Tür verb
Örnek Cümle
It is difficult to live in Mersin in July or August, when the heat is unbearable.
Sıcaklığın katlanılmaz olduğu Temmuz yada Ağustos'ta Mersin'de yaşamak zordur.

noun

Türkçe'si ısı,ateş
Tür noun
Örnek Cümle
If you heat this ice, it will turn into water.
Bu buzu ısıtırsan suya dönüşür.