Facebook

Sözlük

help

verb

Türkçe'si yardım etmek, yararı olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Medical help are usually provided to parents who seek advice on how to deal with their stress and anxiety problems.
Tıp yardım çoğu zaman stresleri ve kaygı problemleriyle nasıl baş etmeleri üzerine tavsiye arayan ebeveynler için sağlanmaktadır.

noun

Türkçe'si yardım, çare
Tür noun
Örnek Cümle
Education is very essential as it help students to become an accountable, educated and wise people.
Eğitim, öğrencilere sorumlu, eğitimli ve akıllı insanlar olmalarına yardımcı olduğu için çok gereklidir.