Facebook

Sözlük

heredity

noun

Türkçe'si kalıtım
Tür noun
Örnek Cümle
The exact cause of kidney cysts is unknown ; however, certain factors like heredity and genetics are believed to the reasons for it.
Böbrek kistlerinin kesin sebebi bilinmiyor, ancak kalıtım ve genetik gibi bazı faktörlerin sebepleri olduğuna inanılıyor.