Facebook

Sözlük

hotel

noun

Türkçe'si otel
Tür noun
Örnek Cümle
None of the rooms in this hotel are very comfortable.
Bu oteldeki hiçbir oda çok konforlu değildir.