Facebook

Sözlük

how

pronoun

Türkçe'si nasıl; ne kadar
Tür pronoun
Örnek Cümle
The strikes in the former East Germany over wage equality are an example of how industrial conflict is sometimes unavoidable.
Eski Doğu Almanya’da ücret eşitliğine ilişkin grevler, bazen endüstriyel çatışmanın nasıl kaçınılmaz olduğuna örnektir.

connector

Türkçe'si nasıl, ne şekilde
Tür connector
Örnek Cümle
I doubt whether anybody knows how to solve the housing problem in Turkey.
Türkiye'de konut sorununun nasıl çözüleceğini bilen birisi olup olmadığı konusunda şüphem var.