Facebook

Sözlük

hurriedly

adverb

Türkçe'si acelece, çabuk bir şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
I hurriedly thanked the woman for the trouble she had taken and left the house as quickly as I could.
Katlandığı sıkıntı için kadına çok acelece teşekkür ettim ve evden mümkün olduğunca çabuk ayrıldım.