Facebook

Sözlük

hydrological

adjective

Türkçe'si hidrolojik
Tür adjective
Örnek Cümle
In addition to regulating greenhouse gases, forests also are essential to weather and hydrological cycles that affect the climate globally.
Sera gazlarını düzenlemeye ek olarak ormanlar, hava durumu ve küresel olarak iklimi etkileyen hidrolojik döngü için de gereklidir.